пятница, 16 февраля 2018 г.

Anna Shapovalova. Barbarella's space adventure. Guangzhou.

Anna Shapovalova. Catalogue. Shanghai.Vlada Hizhnyak. Test. Shanghai.

Anna Shapovalova and Nastya Scherbakova. The Sunny Night. Shanghai.
Alevtina Zyablitskaya. Showcard 26 Models. Milan.